SANAYSAY ni Katinig Maricar Alcausin Llanes tungkol sa Edukasyon

Posted by on 25 May 2014 @ 2:27 am | Hits: 6822 | comments

100000

Ang pagkakaroon ng isang kaalaman at malayo sa kamangmangan ay isa sa mga kadahilanang ating maipapasalamat sa poong maykapal.

Ito rin ay isa sa mga dahilan kung bakit madaming kabataan ang nalayo sa magulang, kung saan sa kabilang dako naging resulta sa maagang pagbubuntis, pagdroga at mapariwara ang buhay ngunit marami parin ang pinili ang landas kung saan sila ang higit na makapag benepisyo dahil sa pagpili na mapabuti at magkaroon ng kaalaman.

Ang edukasyon ng mga anak ng mga mabubuting OFW na nangingibang-bansa ay higit na makakatulong upang magkaroon ng mabuti na buhay at malayo sa kahirapan. Ang makatapos ang kanilang anak ay isa sa mga nagsisilbi na lakas at patnugot ng mga magulang na may pag-asa silang makakamit.

Ating magagabayan ang mga kabataan na gawin ang tama upang sila ay malayo sa karimlan ng buhay na kanilang tinatahak.Wag nating kalimutan na ipaintindi sa kanila kung gaano ka hirap ang mangibang bansa at malayo sa kanila para lang mabigyan sila ng magandang buhay. Huwag nating ipagwalang-bahala ang pagbigay payo at iparamdam sa kanila ang ating suporta, pagmamahal at kung gaano kahalaga ang magkaroon ng pangarap at karunungan.

Dapat ang ating gobyerno at mga opisyal ng edukasyon ay maging isang gabay upang mapabuti ang buhay ng mga kabataan. Bigyan ng sapat na atensyon at palakasin ang pahulma ng kanilang katauhan upang kanilang malaman ang kanilang halaga dito sa mundong ibabaw.

Ang mga guro na nagsisilbi na pangalawang magulang ay higit na makakatulong sapagkat sila ang kasakasama ng mga mag-aaral na matupad ang kanilang pangarap. Bilang guro na katuwang ng gobyerno at mga OFW ating gawing kaiga-igaya ang paaralan upang sila ay maturuan na maging isang responsable, at produktibong mamayan dahil dito mas mapanatili pa natin ang kaayusan at kagandahang asal na tinatawag nating pag-asa ng bayan.

Hindi po kasi madami pa ding mga nakapagtapos sa pag aaral pero napipilitan mangibang-bansa dahil mas mataas ang suweldo kesa sa Pilipinas , minsan nga napipilitan silang magtrabaho na hindi ayon sa kursong natapos. Regular communication po. Ang mga posibleng magawa sa sistema ng edukasyon sa ating bansa upang matulungan ang mga ofw o karaniwang magulang po ay decrease tuition fees at scholarship.

Mabuhay po ang Tinig Pinoy Radio,! And God bless us all

About Rico

Jose Rico Rizaldy Luga

Rico was an active Katinig at Tinig Pinoy Radio before becoming a DJ in December 2013. In TPR, he has found realization in his love for music, aspirations towards being a DJ... read more

Comments ()