Sakripisyo Para Sa Kinabukasan

Posted by on 5 March 2014 @ 10:40 am | Hits: 5373 | comments

590000

Bawat tao ay may pangarap, PANGARAP ang laging pinang hahawakan ng simuman sa atin upang makamit ang mga mithiin sa buhay. Ibat-ibang pamamaraan, ibat-ibang landas, ibat-ibang paki-kisalamuha , ibat-ibang karanasan. Walang sumusuko, walang inu-urungan lahat lumalaban sa karera ng buhay makamtan lamang ang mga pangarap na inaasam-asam.

Bilog ang mundo, ito ang deskripsyon ng bawat isa sa atin sa kapalaran ng tao, nakaka lungkot mang isipin, kalimitan may ilan paring hindi pinapalad sa sakripisyo ng buhay, kaya sa huli ito ang lagi nating kataga “I did my best but my best wasn’t  good enough”… swrete ng pinalad, malas ang hindi sinuwerte.

Subalit wala nang mas hihigit pa sa tunay na sakripisyo at taos-pusong pagkikipag laban sa buhay ng isang magulang para sa kinabuksan ng kanyang anak. Parent’s knows best ika nga, kaya kahit ano pa mang sitwasyon sa bahay basta para sa mga anak walang magulang na agad susuko sa hamon ng buhay.

Sa buhay ng isang magulang di nawawala ang katagang “gagawin ko ang lahat para sa aking anak” .Masarap, masaya, mahirap, mapanganib at nakakatakot ang bigat ng responsibilidad na dala-dala ng isang ama o ina sa isang huhubuging anghel.

Masarap dahil mararamdaman mo iyong dugo’t laman na may pagmamahal. Masaya na makikita mo ang isang paslit mula sa kanyang unang pautal-utal na pagbigkas, unang hakbang ng buhay hanggang sa kanyang pagiging ganap na binata o dalaga at maituturi mong ikaw na magalung ang unang naging guro ng kanyang buhay. Nakakatakot na maaring maligaw landas na tatahakin ang pinakamamahal mong anak. Ito na marahil ang isa sa pinakakatakutan ng isang magulang.

Subalit walang ama o inang sumusuko na nagmamahal ng tunay sa kanyang anak, sakripisyo sa buhay ang tanging panlaban makamtan lamang ang minimithing kinabuksan ng isang anak. Isang halimbawa na lamang ang mga magulang na nag ta-trabaho milya-milya ang layo sa kanilang mga anak. Walang nag hangad na magulang na malayo sa kanilang mga anak subulit walang magulang na hangad ng madilim na karimlan para kanilang anak kaya napipilitan na mangibang bansa ang ilan. Kung tutuusin masarap pakinggan na buhay abroad ang isang magulang at ang sarap na ito kabaligtaran naman ng pangungulila sa kanilang mga minamahal.

Laban kung laban, hindi uso ang homesick sa isang magulang na may pangarap sa mga anak, sakrpisyo sa sariling kaligayahan para sa medalyon ng kanilang buhay, yan ang isang MAGULANG..

Dj jouie

 

 

 

 

About Jouie Openiano

Jouie Jazmin Openiano

Jouie Jazmin Openiano was born on December 16 and raised in Northern Samar. DJ Jouie O, comes from a family of educators, and is himself a Bachelor in Elementary Education graduate.
Occupation-wise however,... read more

Comments ()