Semana Santa: Sanaysay ni Kt AnnMae Obeja para sa Miss May Calendar Girl

Posted by on 19 April 2014 @ 10:27 pm | Hits: 216 | comments

Share on Facebook6Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0Share on Tumblr0Share on StumbleUpon0Email this to someone

Para sa akin Ang Semana Santa ay isang “TRADISYON” at pinakamahalagang relihiyosong debosyon para sa mga Pilipino bilang paggunita sa pagmamahal sa atin ng Panginoong Hesus, na syang dahilan ng kanyang pagka-pako sa krus.

Ang “PASYON” ay Ilan lamang sa mga gawain tuwing Semana Santa katulad rin ng pagdarasal sa mga estasyon ng krus (Via Crucis) at ang pagbisita sa iba’t-ibang simbahan (Visita Iglesia).

Ang mahabang “BAKASYON” ng Semana Santa ay magandang pagkakataon para sa mga pamilya na sabay na sariwain ang paghihirap ni Kristo dahil ito naman ay ginawa nya para sa atin.

Bilang kasapi ng Tinig Pinoy Radio, napakalaki ng magiging kontribusyon ng ating programa tuwing sasapit ang Semana Santa bilang pag papa-alala sa lahat kung gaano tayo minahal ng ating Diyos na nagpakasakit para tubusin ang ating mga kasalanan.

Tayong mga Katinig ay may iba’t – ibang paniniwala at pamamaraan kung papano mapatutunayan ang paniniwalang ito. Maaaring ito ay tama o mali sa paningin o pananaw ng ibang tao at organisasyon. Ngunit sa huli, hindi na mahalaga kung sino ang may tama o maling paniniwala.

Ang mahalaga ay kung ang mga ginagawa natin ay tunay na nakapagpapalapit sa atin sa ating Panginoon at tumatayong gabay na aayon sa pakikitungo natin sa ating kapwa.

Kaya’t mga katinig, halina’t ipagdiwang natin ang Semana Santa bilang pag-gunita sa pag mamahal sa atin ng ating Diyos na nagpakasakit para sa atin.

TINIG PINOY RADIO…Mabuhay!

About Rico

Jose Rico Rizaldy Luga

Rico was an active Katinig at Tinig Pinoy Radio before becoming a DJ in December 2013. In TPR, he has found realization in his love for music, aspirations towards being a DJ... read more

Comments ()