HINDI KATULONG LANG

Posted by on 1 September 2014 @ 8:04 pm | Hits: 133 | comments

Share on Facebook43Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0Share on Tumblr0Share on StumbleUpon0Email this to someone

BUHAY KATULONG…ito ang buhay ko/ ito rin ang bumubuhay sa pamilya ko.. kaya pinapahalagahan ko ng buong puso.. IKAW KATINIG GANITO KA RIN BA???

Ito ang mga katagang ayaw nating marinig. Ito’y insulto sa ating pagkatao kaya’t ang iba sa atin ay pilit itong tinatago sa ating mga kababayan. Ngunit, baligtarin mo man ang mundo, ang katotohanan ay di mababago. Mapait mang tanggapin… tayo’y katulong lang. 

Sa kabila ng trahedyang ito, maniwala kayo, tunay na mapalad tayo. Dahil kung susuriin natin, tayo’y hindi lang basta katulong. Tayo’y mga espesyal na taong may di matatawarang dangal…

Mapalad tayong naglilinis sa mga bahay ng ating amo, tayong naglalaba ng mamahalin nilang damit, at nagluluto ng kanilang maselang pagkain. Tayo’y hindi lang katulong, tayo’y kanilang KATIWALA. 

Mapalad ang mga dayuhang natutulog sa ilalim ng iisang bubong ng pamilyang di kaanu-ano, nagbabantay habang sila’y nagpapahinga, tayong naiiwan habang sila’y nasa trabaho. Tayo’y hindi lang katulong, tayo ay kanilang KASAMBAHAY. 

Mapalad tayong nag-aalaga sa kanilang ulyaning mga magulang, tayo ang nagpapakain sa kanilang mga aso, nag-aasikaso sa kanilang mga anak at mahal sa buhay. Tayo’y hindi lang katulong, tayo ay kanilang KAPAMILYA.

Tayo iyong mga hinihingahan nila ng kanilang mga sama ng loob, tayo mga sinasabihan ng kanilang mga kuwento at pangarap sa buhay. Tayo’y hindi lang katulong, tayo’y kanilang KAIBIGAN

Mapalad yong hindi pa sumusuko ngayon, mga nakukuha pang ngumiti at magsumikap sa kabila ng hirap ng buhay, yong kayang batahin ang lahat ng trabaho kahit masasabing nakakahiya. Tayo’y hindi lang katulong, tayo ay ULIRANG PILIPINO

Mapalad ang nahiwalay nang maraming taon sa ating pamilya, at  mag-isa ngayon sa lungkot ng isang bansang banyaga, tayong mga umiiyak sa pagod, dami ng problema at lamig ng gabi. Tayo’y hindi lang katulong, tayo’y mga BAGONG BAYANI

Mapalad tayong mga nagpapadala ng pera sa Pilipinas, mga halos wala nang maitabi para sa sarili mapagtapos lang at magkaroon ng magandang buhay ang ating pamilya at ang inyong mga anak. Tayo’y hindi lang katulong, tayo ay MABUTING MAGULANG

Mapalad tayong katulad ni Kristo na sa araw-araw na nagpapa-alipin, kinukutya at nagpa-pasan ng krus. Tayo’y hindi lang katulong, tayo ay mga TUNAY NA BANAL.

 

 

Comments ()

Comments are closed.